دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13157 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13211 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13217 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13218 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن