دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13174 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13175 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13176 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13177 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13178 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13179 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13181 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13184 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13185 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13186 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13187 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13188 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13190 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13191 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13221 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
13222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران