دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علم اطلاعات و دانششناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13025 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13026 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
13027 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13028 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور