دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علم اطلاعات و دانششناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول