دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره مجازي و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13192 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
13193 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13194 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13195 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور