دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13148 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13178 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13186 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13193 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13220 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
13222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران