دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه شهید باهنر - کرمان و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علم اطلاعات و دانششناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12978 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13008 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول