دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13142 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
13174 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
13221 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن