دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اصفهان و در رشته مجموعه زبان فرانسه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13223 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13227 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13234 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13237 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13249 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13256 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول