دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13264 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13265 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13266 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13267 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 16 نفر نیمه اول فقط زن
13268 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13269 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13270 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13271 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13272 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13273 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13274 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13275 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13276 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13277 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13278 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13279 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13280 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13281 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13282 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13283 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13284 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13285 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13286 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13287 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13288 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13289 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13290 روزانه دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13291 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13292 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
13293 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13294 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13295 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13296 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13297 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13298 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13299 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13300 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13301 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13302 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13303 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13304 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13305 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13306 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13307 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13308 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13309 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13391 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13393 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13394 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
13395 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13396 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13397 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13398 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13400 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13401 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13402 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13403 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13404 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13405 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13406 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13407 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13408 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13409 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13410 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13411 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13449 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13450 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13451 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13452 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13453 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13454 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13455 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول