دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه زبان انگلیسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13171 مجازی دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13172 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13173 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13254 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13288 مجازی دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور