دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13436 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13437 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13438 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13439 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13464 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13465 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول