دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه یزد و در رشته مجموعه زبان انگلیسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13133 روزانه دانشگاه یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
13170 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13238 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13253 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول