دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13264 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13265 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13266 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13267 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 16 نفر نیمه اول فقط زن
13268 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13269 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13270 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13271 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13272 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13273 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13274 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13275 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13276 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13277 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13278 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13279 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13280 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13281 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13282 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
13283 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13284 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13285 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13286 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13287 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13288 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13289 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13290 روزانه دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13291 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13292 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
13293 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13294 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13295 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13296 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13297 روزانه دانشگاه قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13298 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13299 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13300 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13301 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13302 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13303 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13304 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13305 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13306 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13307 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13308 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13309 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13310 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13311 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13312 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13313 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
13314 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13315 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13316 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13317 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13318 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13319 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13320 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13321 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13322 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13323 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13324 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13326 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13327 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13328 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13329 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13331 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13333 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13334 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13335 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13336 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13337 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13338 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13339 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13340 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13341 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13342 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13343 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13344 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13345 مجازي دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13346 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13347 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13369 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13348 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13349 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13350 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13351 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13352 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13353 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13354 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13355 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13356 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13357 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13358 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13359 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13360 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13374 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13376 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13377 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13378 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13379 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13380 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13381 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13382 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13383 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13384 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13385 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13386 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13387 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13388 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13389 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13390 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول