دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - آموزش زبان روسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1122 - مجموعه زبان روسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان روسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان روسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13490 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان روسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13491 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مترجمی زبان روسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13492 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان روسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13493 مجازي دانشگاه تهران تهران آموزش زبان روسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور