دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مدیریت جهان گردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13509 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
13510 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13511 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13512 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13513 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13529 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13531 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول