دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - بازاریابی جهانگردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13504 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
13505 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13506 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13507 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13508 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13509 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
13510 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13511 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13512 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13513 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13515 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13514 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13516 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13517 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13518 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13524 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول