دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - برنامه ریزی توسعه  جهانگردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13525 روزانه دانشگاه سمنان سمنان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13526 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13527 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13528 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13529 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13531 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13532 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13533 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13534 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13535 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13536 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13537 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13538 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13539 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول