دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13621 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13629 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13630 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13631 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13655 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13656 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13660 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13703 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13704 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
26452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد  – محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13771 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13774 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13775 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13777 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13778 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13779 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13827 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13828 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13829 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13830 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13844 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13857 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13878 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13879 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13880 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13881 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13882 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13890 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن