دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه حقوق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13436 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13437 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13441 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13459 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13566 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13567 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13569 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13613 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13614 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13615 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13616 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13624 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13662 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13663 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13664 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13673 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن