دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شهید باهنر - کرمان و در رشته ایران شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1127 - ایران شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13899 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13903 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13907 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13912 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13920 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول