دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13761 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13762 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13793 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13811 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13824 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13825 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول