دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته باستان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1132 - باستان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14124 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14133 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14138 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14144 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14159 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول