دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14443 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14444 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14445 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14446 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14447 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14448 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14449 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14451 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14452 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14453 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14454 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14455 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول