دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه روان شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول