دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14264 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14298 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14299 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14300 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل واحد قم
14301 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14303 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14304 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26454 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14352 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14353 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14354 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14355 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14463 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14464 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14465 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14466 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14467 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14468 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14469 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14470 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول