دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه روان شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14007 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14008 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14009 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14010 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14011 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14012 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14013 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14014 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14015 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14016 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14017 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14018 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14019 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14020 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14021 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14022 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14023 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14024 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14025 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14026 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14027 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14028 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14029 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14030 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14031 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14032 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل واحد قم
14033 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14034 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14080 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول