دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش  کودکان استثنایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14367 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14368 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14369 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14370 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14371 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14372 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14373 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14374 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14375 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14376 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14377 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14378 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14379 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14380 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14381 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه