دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14471 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14472 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14473 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14474 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14475 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14476 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14477 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14478 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14479 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14480 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14481 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14482 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14483 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14484 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14485 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14486 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14487 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14488 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14489 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14490 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14491 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14492 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14493 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
14494 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14495 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14496 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14497 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14498 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14670 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14671 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14710 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14711 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
14712 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14713 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14714 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول