دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14536 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14537 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14538 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14539 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14540 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14541 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14542 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14543 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14681 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول