دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه حسابداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول