دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14473 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14501 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14711 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن