دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه خوارزمی و در رشته مطالعات زنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مطالعات زنان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14439 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق زن در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14455 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق زن در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران