دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه و در رشته مطالعات زنان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1137 - مطالعات زنان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14739 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14749 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن