دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم ارتباطات اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14466 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14467 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تبلیغ و ارتباطات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14468 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تبلیغ و ارتباطات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14469 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم ارتباطات گرایش حج و زیارت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
کد ضریب 2 - مدیریت رسانه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14479 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مدیریت رسانه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14480 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول