دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - روزنامه نگاری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14792 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14793 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14794 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14795 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14796 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14798 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14797 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه