دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مددکاری اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1139 - مددکاری اجتماعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14799 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاههای پذیرنده بصورت معرفی چند برابر ظرفیت، صورت خواهد گرفت.
14800 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاههای پذیرنده بصورت معرفی چند برابر ظرفیت، صورت خواهد گرفت.
14801 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14802 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاههای پذیرنده بصورت معرفی چند برابر ظرفیت، صورت خواهد گرفت.
14803 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاههای پذیرنده بصورت معرفی چند برابر ظرفیت، صورت خواهد گرفت.
14804 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول