دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14805 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14806 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14807 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
14808 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14809 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14810 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14811 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14812 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14813 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14814 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14815 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14816 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14817 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14818 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14819 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14820 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14821 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14823 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14824 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14827 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14828 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14829 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14830 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14831 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14832 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14833 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14834 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14835 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14837 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14838 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14839 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14840 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14842 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14843 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14844 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14845 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14846 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14847 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14849 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14850 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14851 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14852 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14853 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14854 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14855 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14856 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14857 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14858 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
14859 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14860 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14861 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14863 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14864 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14865 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14866 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14867 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14868 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14869 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14870 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14871 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14872 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14873 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14874 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14875 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14876 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14877 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14878 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14879 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14880 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14881 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15221 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15222 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15223 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15224 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15225 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15226 روزانه دانشگاه شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15227 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15228 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15229 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15230 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15231 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15232 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15233 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15234 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15235 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15237 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15238 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15240 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15243 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15244 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15246 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15247 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15248 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15249 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15251 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15253 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
15254 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
15255 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15256 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15257 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15457 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15458 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
15459 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15460 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15461 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15462 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15463 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15465 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15466 روزانه دانشگاه قم قم تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15467 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15468 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15469 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15470 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15471 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15472 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15473 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15477 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15479 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15481 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15483 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15484 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15485 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15486 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15487 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15488 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15490 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15491 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15492 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15494 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15495 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15496 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15497 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
15498 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15499 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15500 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15501 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15609 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15610 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
15611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15612 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15613 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
15614 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15615 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15616 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15618 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
15619 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15620 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15622 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15623 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15624 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15625 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15679 روزانه دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15680 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
15681 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15682 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15683 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15684 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15698 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15699 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
15700 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
15701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15702 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15703 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15704 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15705 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15706 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15707 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15708 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15709 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15710 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15711 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15712 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15776 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15777 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15778 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15779 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15782 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15783 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15787 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15788 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15790 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15791 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15792 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15796 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15797 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15798 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15799 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15800 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15854 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15855 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15856 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15857 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15858 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15859 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15877 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15878 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - مدیریت بازرگانی دریایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15881 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول