دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14882 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14884 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14885 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14886 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14887 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14888 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14889 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14890 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14891 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14892 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14893 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14894 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14895 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14896 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14897 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14898 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14899 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14900 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14903 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14905 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14906 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14907 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14908 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14909 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14912 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14913 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14914 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14915 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14917 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14918 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14919 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14920 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14923 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14924 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14925 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14927 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14928 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14929 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14930 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14931 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14932 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14933 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14934 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14935 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14936 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14937 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15258 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15260 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15261 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15262 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15263 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15266 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15267 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15268 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15270 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15271 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15273 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15274 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15275 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15276 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15277 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15278 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15279 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15280 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15281 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15282 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15283 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15284 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15285 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15288 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15502 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15504 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15505 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15506 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15507 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15508 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15509 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15510 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15511 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15512 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15513 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15514 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15515 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15516 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15520 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15521 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15522 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15523 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15524 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15525 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15528 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15529 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15532 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15626 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15627 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه دوم فقط زن
15628 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15629 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15630 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15631 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15632 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15633 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
15634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15637 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15685 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15687 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15688 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15689 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15690 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15713 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
15715 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15717 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15718 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15720 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15721 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15723 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15801 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15802 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15803 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15804 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15805 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15806 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15807 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15809 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15810 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15814 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15815 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15816 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15817 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15819 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15860 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15862 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15863 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15864 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15879 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - مدیریت بازرگانی دریایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15882 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول