دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران پردیس کیش و در رشته مجموعه مدیریت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14619 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15337 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15435 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول