دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15033 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول