دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مشاوره

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول