دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مشاوره

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15571 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15572 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
15573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
15575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول