دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - حمل و نقل دریایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1144 - مدیریت دریایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15978 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان حمل و نقل دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15979 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان حمل و نقل دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15980 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران ناوبری و عملیات دریایی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15981 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان حمل و نقل دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15982 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران ناوبری و عملیات دریایی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15983 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان حمل و نقل دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه