دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1146 - محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15987 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
15988 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15989 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15990 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
( 1146 - محیط زیست (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15996 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
15997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول