دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان همدان و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16008 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16263 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول