دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15736 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15737 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15738 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15739 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15740 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 25 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
15741 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15742 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15743 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15744 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15745 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15746 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 25 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
15747 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15748 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15749 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15959 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15960 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور