دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15928 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15929 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15930 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15932 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15933 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
15934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15936 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15937 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15938 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15939 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول