دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش فلسفه اسلامی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12444 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12445 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 21 نفر، نیمه اول فقط زن
12446 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12447 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12448 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12449 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12450 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12451 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12452 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
12453 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12454 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12455 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12456 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12457 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12458 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12459 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12460 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12461 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
12462 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12463 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12464 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12465 روزانه دانشگاه ملایر همدان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12466 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12495 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12496 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
12497 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12498 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12499 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12500 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12501 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12502 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12503 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12504 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12505 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12506 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12507 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12508 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول فقط مرد
12509 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
12510 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12511 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12512 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12513 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12538 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12539 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12540 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12555 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12556 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12557 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12558 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12559 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12560 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12561 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12562 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12563 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه
12564 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12565 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
12566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن