دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - انقلاب اسلامی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1152 - مدرسی معارف اسلامی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16391 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16392 روزانه دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16393 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16395 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16396 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
16397 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول